เก้าอี้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯจะเป็นใครว่ากันว่าเป็นหนุ่มภาคเหนือขอท้าชิง

237

สมาคมกีฬาฟุตบอล, ฟุตบอล, ประชุม

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จัดเตรียมเลือกตั้งนายกสมาคมครั้งใหม่ เมื่อครบวาระ วันที่ 12 ก.พ. 2563 วงในเปิดเผย คราวนี้อาจมีผู้ท้าชิงเป็นชายหนุ่มจากภาคเหนือมาลงแย่งตำแหน่งกับนายกคนเก่า พลตำรวจเอกดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ด้วย

สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตามกฎข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 33.8 ข้อ 60 ได้กำหนดให้สำนักเลขาธิการดำเนินกิจการทั้งหมดของสมาคม ไปพลางก่อน แล้วจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการ ให้เสร็จภายใน เดือนนับแต่วันที่สภากรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด แต่ด้วยเหตุว่ากิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เกี่ยวกับการจัดการแข่งกีฬาฟุตบอลเป็นหลักซึ่งสำหรับในการบริหารกิจการจะต้องมีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก จะเกิดความยุ่งยากสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้มีอิทธิพลเบิกถอนเงินจากธนาคาร ประกอบกับภายในวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะมีการแข่งกีฬาฟุตบอลตามปกติในช่วงฤดูกาล 2563 จำเป็นที่จะต้องมีสภากรรมการ เพื่อดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้เสร็จตามเป้าหมายต่อเนื่องกันไปโดยไม่ขาดตกบกพร่อง เลขาธิการ จึงได้ขอให้ สภากรรมการ มีมติเรียกประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้ง ขึ้นภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สภากรรมการ ได้ประชุมตอนวันที่ 19 ธ.ค. 2562 เห็นว่า

เพื่อผลดีแก่การบริหารกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

 ให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้งดังกล่าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ เลขาธิการ เสนอขอ โดยให้ เลขาธิการ ไปกำหนดเวลาการประชุมตามความสมควร ก็เลยเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้มีรายงานที่เชื่อถือได้ว่า การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครั้งต่อไป อาจมีผู้ท้าแข่งเป็นชายหนุ่มจากภาคเหนือมาลงแย่งตำแหน่งกับนายกคนเก่า พลตำรวจเอกดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ FIFA55LORD