ธุรกิจของกินสั่นสะเทือนหลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชงลดเกลือในอาหาร

345

องค์การอนามัยโลก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผนึกกำลังเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

ได้จัดงานสัมมนาพิจารณามาตรการควบคุมโซเดียมในอาหาร เล็งปรับสูตรอาหารสำเร็จรูปให้ลดจำนวนเกลือลงนับว่าเป็นความก้าวหน้า จากสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติที่ได้ผลักดันหัวข้อนี้มาเป็นปีพร้อมชวนผู้ประกอบกิจการเอกชนที่เกี่ยวพันร่วมปรึกษาหารือ อาทิเช่น ตัวแทนจากสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กลุ่มเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา แล้วก็ผู้สร้างของกินแช่เย็นแช่แข็ง แล้วก็สินค้าเครื่องปรุงรส

อาหาร, เครื่องปรุงรส, โซเดียมคลอไรด์นพ.พูลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา บอกว่าสืบเนื่องความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยมีทิศทางมากขึ้นโดยตลอดนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญของการการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหมายถึงการกินอาหาร ที่มีโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือ ในอัตราสูงมากของคนไทย ในปี 2550 โดยกรมอนามัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ประชาชนไทยทุกวันนี้คนไทยได้รับการบริโภค เกลือ (โซเดียมจากอาหารที่บริโภคมากถึง 4,351.7 มก.ต่อวัน หรือมากกว่าจำนวนที่ร่างกายต้องคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม มากเป็น 2-3 เท่า จากความต้องการของร่างกาย
นอกจากนั้นการสำรวจจากสำนักงานตรวจสุขภาพประชากรไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้าตรวจสอบสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจสุขภาพครั้งที่ พ.ศ. 2551-2552 พบว่า ค่ามาตรฐานของการบริโภคโซเดียม อยู่ที่ 3,264 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเป็นการหมายความว่าราษฎรไทยได้รับโซเดียมในจำนวนที่สูงกว่าความจำเป็นของร้างกายต่อวัน อีกทั้งองค์ การอนามัยโลกได้กำหนดให้การลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม เป็น ใน เป้าหมายที่ สำคัญ เพื่อต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกด้วย จากเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วส่งผลให้มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อจำดำเนินการเพื่อรณรงค์เพื่อลดการรับประทานเกลือและก็โซเดียมในประชากรคนไทยโดยบูรณาการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เพื่อสนับสนุนให้การรับประทานเกลือรวมทั้งโซเดียมเป็นนโยบายเร่งด่วน สำหรับเพื่อการควบคุมรวมทั้งคุ้มครองป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อที่ต้องมีการจัดการที่สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตาม บทความ ข่าวสารดีๆ ที่น่าสนใจได้ที่ FIFA55LORD